zaterdag 18 maart 2017

VROEGRE

T wos oedejoarsoavnd
en t woarn krokettn
van by n béennouwre
en n oedstn van de bende zei:
'Vroegre miekn de minsn da zelve
en kée voa kée vieln ze verskéen
en de minsn zei n ton
moa t is nie erg,
t zyn brokettn!''

Geen opmerkingen: