vrijdag 22 juni 2012

BOEKENBON

'Een cadeaubon van vijftig euro alstublieft.' Het hoogbejaarde dametje hield haar handtas onder een arm geklemd, en bestudeerde het aanbod aan boeken op de tafels en in de kasten. Haar oude, geteisterde gezicht kon niet verhullen dat ze er geen begin aan zag.
'Het is een hele opgave om een boek voor iemand anders te kiezen. En als je iets vindt waarvan je denkt: dat is net iets voor haar, dan is de kans groot dat ze het boek al heeft, vooral aan het tempo waarop zij leest.' Ze zuchtte.
'Als je haar smaak een beetje kent en kunt beschrijven, kunnen we de pas verschenen titels eens overlopen', stelde ik voor, maar ze schudde heftig het hoofd.
'Neenee, doe maar zo'n boekenbon, daarmee kan het niet misgaan.'
Ik maakte een bon van vijftig euro klaar, gaf haar een pen en wees aan waar ze er nog iets kon bijschrijven. Ze bleek over een sierlijk maar beverig handschrift te beschikken.
Meestal schuif ik de bon dan snel in de verpakking, maar deze keer viel mijn oog zolang op het geschrevene dat het tot me door kon dringen; 'Marie, nog veel jaren in goede gezondheid, Andrea'.
Ondertussen liet ze haar blik nogmaals over de boekenkasten glijden.
'Heb je dat allemaal gelezen?' Ik glimlachte, en zweeg. Ooit vroeg iemand, die de onderverdeling met hoofdletters niet had opgemerkt, of de boeken soms op kleur gesorteerd stonden. Toen ik luidop in een lach schoot, keerde de man in kwestie zich verongelukt naar me toe, omdat hij er de grap niet van inzag.
'Wie schrijft dat toch allemaal?', mompelde het dametje hoofdschuddend, en opende haar handtas. Ze haalde een cadeaubon tevoorschijn, en keek er verwonderd naar, alsof het ook voor haar als een verrassing kwam.
'Ah ja, 't is waar, ik heb een bon! En kijk, het is er dan nog een die ik van haar gekregen heb, van toeval gesproken...', waarna ze me de boekenbon overhandigde. Het ding was goed voor vijftig euro, en beduusd las ik wat er bovenaan genoteerd stond. Onbewust nam ik de tijd, en vergat dat het indiscreet was en mij eigenlijk niet aanging.
Ik kreeg het gevoel in een kringetje te lopen.
'Proficiat, Andrea, en nog veel gezonde jaren, Marie.'

maandag 4 juni 2012

TATTOO TIM

'Maar,
hoe moet dat dan
met jou?',
vroeg ik de man
wiens lichaam
toebehoorde aan
een kunstverzamelaar.

'Ik mag er
blijven wonen
tot het eind',
zei hij.