zondag 27 mei 2018

WUK N AVANCE

T is géen avance zeggn ze
T is ozoa, t is wuk da t is
Want t is voe nietn goed
en zeekre nie voe joen erte
Ge kunt er gelyk oloe
toch nietn an doen
T beste kuj t anvéern
Oe ziddre da der joe by nere legt
Oe ziddre da je vodder kunt
Wuk a je wel gepeist?
Nu, t speelt toch géen rolle
T is boovn joe dat t gebeurt
We zyn ook de latste die t goan oarn
Ween nietn te zeggn en uj te vele
van je snot makt lig je buutn
en meug je tertn, en ton?
Kuj were erbegunn en
wuk ee je doamee in joen zakkn?
Knikt en lat joen skoern moa angn
dat t weg kan, noa de groend
ool die negatieve stroam is nie gezoend
en voe wuk zoe je joe dikke moakn?
Zoa lange of da ze bluuvn
van t éne dat er echt toe doet

Geen opmerkingen: