zondag 27 mei 2018

COMPLEET

Op de radio beweert de weerman dat de natuur deze week zal ontploffen. Hij bedoelt daarmee natuurlijk niet dat er een aanslag wordt beraamd die de grond van onder onze voeten zal wegslaan maar eerder het omgekeerde, dat periodes van hevige regen afgewisseld met periodes van felle zon bij deze hoge temperaturen de planten zullen doen zinderen en barsten van levenslust tot grote vreugde van alle levende wezens die hierdoor aangestoken op passionele wijze de universele liefde zullen bedrijven.
Het is paasvakantie en het mensdom lijkt alvast met de grote schoonmaak te zijn begonnen. Volgeladen auto's schuiven aan om leeggemaakt te worden. De vaste klanten kijken vol verstomming naar wat er allemaal binnenkomt. Als de inkom van de ontvangstreceptie volgestapeld is, worden dozen en zakken lukraak neergezet. We proberen met man en macht een doorgang te vrijwaren. Vooraan liggen er enkele stukken van een tuintafel. Twee stukken met telkens twee poten en een middenstuk. Misschien kunnen we die alvast prijzen en buiten zetten. Maar er lijkt iets te ontbreken.
'Is die tafel compleet?' vraag ik aan Feysal.
Hij kijkt me niet begrijpend aan.
'Is deze tafel met de vrachtwagen binnen gekomen of werd hij door klanten gebracht?'
Met de vrachtwagen is de kans groter dat alle stukken aanwezig zijn.
'Van vrachtwagen', zegt Feysal vastbesloten. 'Denk ik.'
'Weet je het zeker?', vraag ik. 'Want dat bedenken kan ik ook.'
'Ik weet het', zegt hij.
'Wat weet je? Dat hij met de vrachtwagen meegekomen is?', vraag ik.
'Ik denk het.'
We zoeken nog eventjes tussen het andere materiaal in de hoek waar de onderdelen van de tafel liggen. Dan zie ik plots twee metalen profielen. Daarin zitten enkele uitsparingen. Een blik op de onderkant van de tafel bevestigt mijn vermoeden.
'Kijk,' zeg ik tegen Feysal, 'ik denk dat deze profielen dienen om de drie stukken van de tafel aan elkaar vast te maken.'
'Weet je zeker?' zegt Feysal. 'Want bedenken kan ik ook.'

Geen opmerkingen: