maandag 28 mei 2018

MAWDA

De afgelopen week geloofde ik mijn oren niet toen Bart De Wever botweg verklaarde dat de ouders van Mawda mee schuld hadden aan de dood van hun kind. Het is angstaanjagend hoe hij de zaken weet om te keren en te vereenvoudigen tot een slogan die als gegoten zit in het hoofd van diegenen die daar maar beperkte ruimte beschikbaar hebben. De ware schuldigen zijn natuurlijk de politieke verantwoordelijken van ons migratiebeleid dat ernaar streeft de vluchtelingen te ontmenselijken. Daardoor wordt er met hen geen rekening meer gehouden, ook niet tijdens het kat en muis spel tussen de politie en de gewetenloze smokkelaars.
Dankzij dit migratiebeleid kunnen onze ordehandhavers zestig kilometer lang op een minibus jagen met een mensensmokkelaar aan het stuur die er alles aan doet om uit de handen van het gerecht te blijven, bereid is levensbedreigende risico’s te nemen met zijn voertuig waarvan de lading bestaat uit dertig mensen — waaronder gezinnen met kinderen — wiens grootste misdaad het is dat ze op zoek zijn naar een beter leven.
Minister Jan Jambon en staatsecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken gaven te kennen dat ze het eens waren met hun partijvoorzitter. Terwijl zij als beleidsvoerders aan de touwtjes trekken wanneer onze ordediensten met vier politiewagens de jacht inzetten en hierdoor niet alleen de vluchtelingen maar ook de levens van talloze andere automobilisten tijdens een wilde achtervolging in gevaar brengen.
Zij dragen de verantwoordelijkheid wanneer de voortvluchtige crimineel als een in het nauw gedreven dier onvoorspelbare sprongen maakt waardoor een politieman tijdens de achtervolging een wapen trekt, op een voortrazend blik vol mensen schiet en daarbij talloze slachtoffers maakt. Want naast de ontroostbare familie is ook de politieman er kapot van dat hij een kind van twee de dood heeft ingejaagd.
Merkwaardig genoeg komt deze versie van de feiten door de ordediensten niet overeen met wat de ouders van het kind nadien verklaarden. Er werd inderdaad geschoten op de rijdende minibus, maar zonder slachtoffers te maken. Het dodelijke schot werd volgens hen pas afgevuurd toen de minibus stilstond en de mensen uitstapten.
Het zou de eerste leugen niet zijn die de overheid ons in deze kwestie probeert wijs te maken. Ook de bijgeroepen wetsdokter en het parket ontkenden eerst nog een tijdlang ten stelligste dat het kind door een politiekogel was geraakt. Gelukkig waren de inzittenden van het busje mondig genoeg om te verhinderen dat de zaak met een leugen werd toegedekt waardoor het gerecht en onze ordediensten voor het oog van heel de wereld schaamteloos te kijk werden gezet. Schoorvoetend gaven ze toe, evenwel zonder hun excuses aan te bieden voor het verspreiden van onwaarheden.
Moet men mensensmokkelaars dan vrijuit laten gaan? Natuurlijk niet, maar is de enige mogelijkheid om ze te vatten het inzetten van een gevaarlijke achtervolging waarbij agenten het voertuig onder vuur mogen nemen? Stel je eens voor dat een busje van De Lijn vol Belgische passagiers gekaapt wordt door een terrorist; zouden ze ook zo opgejaagd en zestig kilometer lang in gevaar gebracht worden? Zou een agent gemachtigd zijn om op deze rijdende of stilstaande, met reizigers gevulde bus schieten?
Bijgevolg zijn niet de ouders maar het migratiebeleid van Francken, Jambon en De Wever, samen met de mensensmokkelaars, verantwoordelijk voor de dood van de peuter Mawda.

Geen opmerkingen: