zondag 24 december 2017

RIJKER DAN JE DENKT

'Pardon menére, zoe k ik n kée n twuk meugn vroagn?'
'Joah wi!'
'Da schoalke ier, moe kée kykn, dat is lik n vrée oed ee?'
A joat, da ziet r lik n oed schoalke n uut!'
'Jah? Peis je t?'
'Wuk?'
'Dat t oed is?'
'Wè, t ziet er toch n oed uut...'
'Joat ee... T is lik n oed... En kyk, t stoat ier n stempelke moa ke kunne t nie leezn... Ku j t gy leezn?'
'Toane kée... Aja... Ja... Ja, ke kunne t wok nie leezn... Moa ge ziet da da mè t and gemakt is...'
'Joat ee... Da k nu wiste dat n oed wos...'
'Nu, an ne n euro noolf kuj nie geklot zyn ee!'
'T is woa née... En t ziet er echt wel n oed uut... Kyk! K goat koopn!'
'Dat is klappn! Proficiat, t is ne skoane koop!'
'Joat ee... En t is nu toopn dat n oed is of myne vint goa were boffn!'

Geen opmerkingen: