zondag 24 december 2017

MEEN MOA DADDE

N glas bier n sigarette ne zeetle
Sauna congé n caravanne
Snachs goan vissn teegn ne boam pissn
Ne n almanak in uuzne lokkre mè bloa vrommins up


Oeveel joar is t nog teegn da w up pensioen goan?
K goa ton were méer mè myne velo rynn
K goa ton héle doagn in myne nof werkn
K goa ton lange wandelingn moakn mè myne noend

Meen moa dadde!

Ne skoane noto ne zwoare moto de lotto
N nieuwe gitare ne nieuwn drum n poar effectjes
T voetbol de koers goan koartn ne kée te weke
Weg mè de vliegre noa Venetië of Barcelona

Ak moa n bitje langre noa skoole gewist
Ak in n tyde moa nie zoavele uut gewist
Ak die afleveringe van Twin Peaks moa nie gemist
Ak moa nie angezet dien dag dat zoa smoarde

Meen moa dadde!
Goan ze da nu wok nog ofpakkn?
Meen moa dadde!

Geen opmerkingen: