zondag 24 december 2017

IMOG

'De Kringloopwinkel in Avelgem, mè Rino!'
'Alloo? Is t mè de Kriengloopwienkle in Oavelgem?'
'Mè Rino van de Kriengloopwienkle in Oavelgem!'
'Alloo, t is voe te vroagn uj die stoeltjes nog eet die up foto in t bledje van Imog stoan'
'Wablief?'
'In t bledje van Imog stoat r ne foto van ne toafle mè vier stoelkes. Tis voe te vroagn uj die stoelkes nog eet'
'Sorry menéer, k zyn nie mee... Ne foto in t bledje van Imog?'
'In t bledje van Imog stoat r ne foto van in de Kriengloopwinkle! En up die foto stoan der vier stoelkes! Voe te vroagn u die stoelkes doa nog stoan! Zie j nu mee?!'
'Pardon, moa nog nie hélegans... Euh... Woa is die foto getrokkn?'
'In de Krieng-loop-wien-kle!'
'Jamoa, in wukne Kriengloopwienkle?'
'K zyn kik wok nie van gistern wei! Kee kik gebeld noa Imog en gevroagd woa da ze die foto getrokkn een, en diene mins eet ton gezeid da ze mè twée fotogroafn woarn, en éen doavan eet die stoelkes getrokkn. Jee ton de nummre van diene mins gegeevn, en kee kik ton noa diene nummre gebeld. En diene fotogroaf zei dat t woa wos, dat n èm die stoelkes ee getrokkn, en da da in de wienkle van Oavelgem wos!'
'En wukke stoelkes woarn dadde?'
'Oe, eej gy t bledje van Imog nie miskien?'
'Nink, meen dat ier nie liggn'
'Jah... T woarn zukke Tonnay stoelkes, moa ge kent da nie zeekre?'
'Toet, moa k zoe nie weetn in wukne tyd da we dat ier nog gèt een! Is dat ool ne n oede foto miskien?'
'Banint, kee t gevroagd an diene mins, j is oogstns n poar weekn oed!'
'Ja menéer, in ne weke kan der vele gebeurn en zukke stoelkes zyn rap weg wei! U z ier ool gestoan een tenminste! Moa ik wete oolesies van nietn...'
'T wos pertank in Oavelgem zei t ne!'
'Ge zoe gy best nog ne kée belln noa ne nandre wienkle, want jee t em verzekers gemist van locoatje!'
'Jah... (zucht)'
'Veel succes ee menéer!'
TUUTUUTUUTUUTUUTUUTUUTUU...( (Schermafdruk van foto in Afvalkrant van Imog dec - jan 2017, gevonden op de site van Imog
(http://www.imog.be/.../Afvalkrant_71_dec17-jan-feb18.pdf). Zicht op de meubelafdeling in de winkel van Avelgem. De plafondplaten zijn nog in cement. Wegens een asbestprobleem zijn deze ondertussen vervangen door OSB platen, ergens halverwege 2015...)

Geen opmerkingen: