vrijdag 30 december 2016

STERK

K éeke roend up n tring noa ool die minsn
Ool die kleurn en ool die soartn...
Zoa stille dat ter wos...
Niemand die n twuk zei
Ool die oofdn in gedachtn verzoenkn of sloapnd

Kwoamm ze van ne begroavinge of van ne trouw?
Woarn ze doaziek of zjuuste geneezn?
Liepn ze weg of giengn ze noar uus?
Woarn ze tenn of stoenn z up spriengn?

Tegoare kostn we sterk zyn...
Moa wie sprikt ool die toaln?

De conducteur kwam binn
en ollemolle oaldn
z under ticketje uut

Geen opmerkingen: