zondag 30 december 2018

DOPEY!


'Gooooh Dopey! Moa dat is n goe gedacht! Ze zit héle doagn mè eur neuze in de boekn!'
'Ja Dopey, gy goa scoorn wi!'
'En da formoat Dopey! Tis nie normoal... Diene boek is zoa groat lik wydre!'
'A aa aaa Do aaa pey-tschie!'
'A, eej èm gevoenn Dopey? Z eet ool n poar kéern gezeid da z èm nog wilde leezn!'
'Joat gastn... At nie gewist dat n zoa groat is, moa t gienk perfect zyn oender uuzne kersboam!'Geen opmerkingen: