vrijdag 21 april 2017

KLUCHTFIELMS

Myn voader kykt oolene moa noa kluchtfielms
'Méen genoeg miseerje an uus eigen' zeg ne
Dus zit n in de keukne t ortn noa de raddio -
accordeonmuziek en Vlamske schloagers -
binst dat de réeste in de living zit


Ik een diesndagoavnd van t neegn toet n tienn
een programma up raddio Tornado -
The Sound, Joy Division, The Velvet Underground, … -
‘Kée h ort wei!’ zegg n uk tuus komm en kweete nie
woarom, moa komme doa zoa triestig van

Dus, menéer of madam de programmeur up n BRT
oogstwoarskynluk zyn ze mè veeln voe aj ne kop
te zoagn en t kan miskien nie oale weke
moa pliesss: wil je n diesndagoavond nie nu en ton
nog ne kée ne goe kluchtfielme speeln?

Liefst mè Louis de Funès, Bourvil of Fernandel

Geen opmerkingen: