vrijdag 21 april 2017

CONVERSOATJES ME N GLAS 15

'Echt' zeg myn glas
'geet ter gén gedach van

Voe sommigte is éne kée
ool n héel drama...

Moa oo-le doa-ge moe k ik
uut de kasse komm!'

Geen opmerkingen: