woensdag 31 januari 2018

KOOPJES

‘De Kringloopwinkel in Avelgem, mè Rino!’
‘Alloo? Is t mè de Kringloopwienkle in Oavelgem?’
'Mè Rino, van de Kringloopwienkel in Oavelgem!'
'Alloo, is t met de chef?'
'Tis mè de verantwoordelijkn!'
'Wel chef, tis voe te vroagn uj gyder oopn zyt vandoage'
'Jow we zyn oopn! Van te neegnoalf toet n twoalfnoalf en van te n éenn toet te vuufnoalf!'
'Ja k weete wonneer da j oopn zyt wan ke komme verre oole weke! Moa mèt n éestn die up ne moandag viel woare k lik nie zeekre!'
'Ja moa tis ool woensdag née!'
'Ja moa ja, tis voe de zekerheid! De wienkels woarn zundag wok oopn zeijn z up de raddio, moa toch woare gydre geslootn!'
'Tis toch géen woa da j ier an de deure gestoan ee?!'
'Joak néeh!'
'Nie ool de wienkels woarn oopn ee zundag, ha TON beter éest ne kée gebeld voa da j kwam!'
'Wè ja, tis doamee da k nu belle! 


Moa wuk da k a willn weetn: zyn der nu koopjes by gyder?'
'Joat, t zyn ier oolsan koopjes!'
'Ja moa, in Oednoarde is ooles an nild van de prys!'
'Wè, we vroagn ier zoa lettre dat we de prys nie mée in twéen kunn doen!'
'Gow chef, nie zéevern ee!'
'Ja moa, k zevere niet! Is t géen woa miskien? U j zegt da j oole weke komt? T zyn ier toch oolsan koopjes? En oe moe we da ton noemn? U we da nog n kée in twéen doen?'
'Ja, da weete k ik wok niet wei... Oe dat da goat... Miskien moe j kée belln noa Oednoarde?'
'Joak! K goa dat doen! K goa ne kée belln noa Oednoarde! Mersie voe de tip!'
'Ja... Tis géern gedoan ee chef! En k goa ton ne kée komm kykn wei!'
'Ge zy welgekomm!'
'Danke chef! Toe ton é!
'Jow...'

Geen opmerkingen: