zondag 17 juni 2018

WEG

Mè n stik van vuuve zoate k verstroaid
de verve van n toog te peeln
Oender de bordeau n loage zat r
n blauwe en ton n gespikkelde
en doaroender nog n andre woa da
andre minsn an a gezeetn, en doaroender
were n andre, t peelde gemakkeluk of
Eurn ee k doa gesleetn
Diene n toog is weg
diene café bestoa nie mée
de caféboas is oolange doad
en we betoaln nu mè euroos

Geen opmerkingen: