zondag 14 december 2014

SKIETER


Uk vroage da ze goa t uplettn
lacht ze en zeg ze ‘gie skieter
ge zoe n twie besmettn
mé joen benooldheid!’

Moa r uj e ier buutn komt
kom j in d oopn ruumte
en zy j dus n ruumteskip
en us ze eur neeroaln
of us ze geweune moa verskiet
en weg vliegt n emel in
ton zie k eur noois mée were

Want k beseffe vrée goed
oe da k t getroffn éen
da ze ny van oenderd joar geléen
of oenderd kielometers vodder is
en oeveel chanse ku j éen?

Dus zoe j géne skieter zyn?

Geen opmerkingen: